Сollaborator

предложите новость

форма отправки новости
X

  В Одесі відбулися «ОдесаБібліоСаміт» та «Українська книга на Одещині»

  На вихідних в Одеській національній науковій бібліотеці на Пастера відбувся вже чотирнадцятий, започаткований у 2000 році, захід — «Українська книга на Одещині». Цього року до нього приєднався ще й «ОдесаБібліоСаміт». Мешканці міста мали нагоду ознайомитися з книжковими новинками та поспілкуватися з авторами, а науковці, автори, бібліотекарі та видавники — обговорити проблеми сучасної української книги та видавництва.

  На форумі побувала кореспондентка Української Служби Інформації Наталя Довбиш.

  Цьо­го­річ на ви­став­ці-фо­ру­мі були представлені но­вин­ки ху­дож­ньої, на­у­ко­во-по­пу­ляр­ної та на­у­ко­вої лі­те­ра­ту­ри близь­ко 60 віт­чиз­ня­них ви­дав­ництв із різ­них ре­гіо­нів Ук­раї­ни та впер­ше — з-за кор­до­ну.
  У рамках ви­став­ки-фо­ру­му відбулося багато пуб­ліч­них за­ходів з по­пу­ля­ри­за­ції кни­ги і чи­тан­ня: як художньої чи науково-популярної літератури для всіх верств на­се­лен­ня, так і виключно про­фесій­но­го спря­му­ван­ня. Охочі мали нагоду ознайомитися з новинками віт­чиз­ня­них ви­дань, поспілкуватися з авторами, у тому числі і онлайн, а також взяти автографи.

  Фахо­ві дис­кусії провели пред­став­ни­ки про­від­них ви­дав­ництв Украї­ни, пись­мен­ни­ки, ілюстра­тори, лі­те­ра­ту­рознав­ці та ми­стец­т­во­знав­ці, а бібліотекарі обговорили ак­ту­аль­ні пи­тання кни­го­ви­дан­ня та по­пов­нен­ня біб­ліо­теч­них фон­дів в умо­вах вій­ни.

  До речі, в Одесі у цьому році збільшено бюджет на придбання нових книг українського видавництва для бібліотек у п’ять разів. Наразі ведуться перемовини з іноземними містами-побратимами Одеси щодо створення у бібліотеках залів літератури мовою оригіналів.

  Виз­нач­ною по­дією цьогорічного заходу ста­ла пре­зен­та­ція мо­но­гра­фії «Не­ма­те­рі­аль­на куль­тур­на спад­щи­на як най­го­лов­ні­ший ін­стру­мент збе­ре­жен­ня ук­ра­їнсь­кої на­ції», яку в співавторстві написали Вла­да Ли­тов­чен­ко, чле­н Екс­перт­ної ра­ди з пи­тань не­ма­те­рі­аль­ної куль­тур­ної спад­щи­ни при Мі­нкуль­ту та Ва­лен­ти­на Дем’ян – го­ло­ва Екс­перт­ної ра­ди з пи­тань не­ма­теріаль­ної культур­ної спад­щи­ни при МКІП Украї­ни. Мо­но­гра­фія кон­цен­трує ува­гу сус­піль­ства та між­на­род­ної спіль­но­ти до про­блем збе­ре­жен­ня іс­то­ри­ко-куль­тур­них цін­но­стей та ви­роб­лен­ня ін­стру­мен­тів за­хи­сту еле­мен­тів не­ма­те­рі­аль­ної куль­тур­ної спад­щи­ни в Ук­ра­їні.

  Добавить комментарий

  Вибір одягу в магазині для війскових

  Військовий магазин є надійним джерелом якісного та функціонального одягу та спорядження, розробленого спеціально для використання в бойових умовах. Завдяки широкому асортименту товарів такі магазини є дуже популярними серед військових, поліцейських, рятувальників та прихильників активного відпочинку. Що пропонує магазин для військових В онлайн-каталозі зібрана велика кількість якісних предметів одягу, тактичної екіпіровки та оснащення, яке потрібно військовослужбовцям […]

  Бюджетные шины Rovelo – технологии и качество по выгодной цене

  Происхождение бренда Rovelo тесно связано с его материнской компанией, Sailun Co., основанной в 2002 году. За прошедшие годы компания превратилась из местного производителя в глобальную торговую марку с расширенными операциями по всему миру. Сегодня бренд управляет исследовательскими центрами, расположенными в Европе, Китае, Вьетнаме и Северной Америке, они обеспечивают адаптацию продукции к различным рыночным условиям и […]

  Картины Карпачова от Strateg – как работает суггестивно-проективная арттерапия?

  Стресс, тревога и эмоциональная перегрузка стали нашими постоянными спутниками. От этого страдают и наши дети, которые не всегда могут словами объяснить свое внутреннее состояние. В таких случаях на помощь приходит суггестивно-проективная арттерапия, сочетающая в себе элементы искусства, психотерапии и суггестии.  Что такое суггестивно-проективная арттерапия? Суггестивно-проективная арттерапия – это метод психотерапии, основанный на использовании искусства для […]

  Тонирование фар пленкой: преимущества и недостатки

  Оклейка фар пленкой становится все популярнее среди владельцев авто. Рассказываем, зачем она нужна, а также какие есть плюсы и минусы  у процедуры, чтобы вам было легче принять решение касательно тюнинга авто.  Тонирование фар пленкой из полиуретана обеспечивает защиту оптики от механических повреждений, таких как сколы и царапины, и воздействия ультрафиолета. Однако, в отличие от прозрачной […]