Просто о сложном, объективно о главном

предложите новость

форма отправки новости
X

  Опубликован законопроект о "дематюкации": полный текст

  законопроекта о «дематюкации». Приводим полностью этот короткий документ на языке оригинала. «ПРОЕКТ вносить народний депутат України Богомолець О.В. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про протидію лихослів’ю» (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови) Верховна Рада України постановляє: І. Внести зміни до таких законів України: 1. В Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122): 1) статтю 173 доповнити частиною другою в наступній редакції: «Ті самі дії, вчинені під час трансляції телерадіопередач, засобами масової інформації або шляхом поширення аудіовізуальної інформації в мережі Інтернет, під час публічних виступів,- тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб;»; 2) статтю 173 доповнити частиною третьою в наступній редакції: «Ті самі дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені публічною особою, -тягнуть за собою накладення штрафу від сімдесяти п’яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.»; 3) статтю 173 доповнити приміткою такого змісту: «Примітка. 1. Термін «публічна особа» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 2. Термін «нецензурна лайка (лихослів’я)» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про телебачення і радіомовлення».». 2. В Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 10, ст. 43): 1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого змісту: «нецензурна лайка (лихослів’я) – ненормативна (неприпустима) лайка (лексика), перелік слів та виразів якої затверджується Кабінетом Міністрів України.». 2) статтю 1 доповнити приміткою такого змісту: «Примітка. Термін «лихослів’я (нецензурна лайка)» розповсюджується на випадки заміни однієї будь-якої літери у словах та виразах ненормативної лайки згідно переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.». 3) частину другу статті 6 після абзацу восьмого доповнити одним новим абзацом такого змісту: «трансляції аудіовізуальних творів (крім фільмів), передач, зокрема інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач, програм та/або їх відео сюжетів та будь-яких інших матеріалів, які містять нецензурну лайку (лихослів’я);»; 4) частину дев’яту статті 72 після абзацу п’ятого доповнити одним новим абзацом такого змісту: «трансляцію аудіовізуальних творів (крім фільмів), передач, зокрема інформаційних та інформаційно-аналітичних телерадіопередач, програм та/або їх відео сюжетів та інших будь-яких матеріалів, які містять нецензурну лайку (лихослів’я);». 5) частину четверту статті 75 доповнити новим реченням такого змісту: «Кошти, отримані від сплати штрафів за трансляцію аудіовізуальних творів (крім фільмів), передач, зокрема інформаційних та інформаційно-аналітичних телерадіопередач, програм та/або їх відео сюжетів та інших будь-яких матеріалів, які містять нецензурну лайку (лихослів’я), направляються на підтримку та розвиток Українського культурного фонду, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України.». 3. Кошти, отримані від сплати штрафів за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) направляються на підтримку та розвиток Українського культурного фонду, що виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку України. ІІ. Прикінцеві положення 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України: 1) у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону: затвердити перелік слів та виразів, що містять лихослів’я (нецензурну лайку); затвердити та ввести у дію систему моніторингу використання лихослів’я (нецензурної лайки) під час телерадіотрансляцій та публічних виступів, а також розповсюдження матеріалів, що містять лихослів’я (нецензурну лайку) в мережі Інтернет. Документ предлагает штрафовать за матерную ругань в аудиовизуальном виде. Причем не только на ТВ, но и просто в интернете. Исключение составляют лишь художественные фильмы. Штраф для обычных людей — от 40 до 70 необлагаемых налогом минимумов. То есть — от 38 до 67 тысяч гривень. Альтернатива этому наказанию — от 40 до 60 часов общественных работ или исправительные работы на 1-2 месяца с отчислением 20% зарплаты. Еще одна альтернатива — административный арест на пятнадцать суток. Для публичных персон эти взыскания увеличиваются. Штраф растет от 75 до 100 необлагаемых минимумов. Это от 72 до 96 тысяч гривень взыскания. Исправительные работы и прочее — на том же уровне, что и для простых смертных. Кто такая «публичная личность» — оговорено отдельно. По мнению автора законопроекта Ольги Богомолец, это все, кто подпадает под действие закона об отмывании средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. На сайте Верховной Рады публичные люди обозначаются так: «Публичные лица — лица, которые согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» являются национальными, иностранными публичными деятелями, деятелями, которые выполняют политические функции в международных организациях».]]>

  Добавить комментарий

  Дорогие одесситы!

  День Победы в Великой Отечественной войне – дата, которая будет жить в сердцах многих поколений! Этот большой праздник является СВЯЩЕННЫМ для всех нас.

  Маршрут Памяти

  Все дальше и дальше уходят в историю годы Великой Отечественной войны. Все меньше и меньше остается ее живых свидетелей, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины. Мы не имеем права забывать их, мы должны быть благодарны им за их мужество и отвагу, за храбрость и доблесть.

  Приятный сюрприз от горожан

  Одесситы – удивительный, совершенно особенный народ. Они щедры, гостеприимны и очень дружелюбны. И в этом недавно убедился депутат Одесского областного совета Николай Маковский (команда Виктора Баранского). 

  И это завершение «эпохи бедности»?

  С 1 мая снова выросла цена на газ, а всех бытовых потребителей переводят на фиксированный годовой тариф. Также получателям жилищных субсидий предстоит переоформить заявку на получение компенсаций. При этом далеко не всем удастся это сделать, так как требования для назначения субсидий стали еще жестче.